Początek działalności Firmy datuje się na październik 1997 r. jako spółka prywatna pn. EKOWIZJER zrzeszająca biegłych, rzeczoznawców i ekspertów w dziedzinie gospodarki odpadami, gospodarce wodno-ściekowej, wibroakustyce oraz ochronie środowiska.

W 2001 roku firma rozwinęła swoją działalność w zakresie intensywnie rozwijającej się w tym okresie branży kompleksowej obsługi geologicznej, hydrogeologicznej i geotechnicznej. Przedsiębiorstwo przez lata przechodziło kilkukrotnie przeobrażenia organizacyjno-kapitałowe, a także rozszerzało stale profil swojej działalności wprowadzając i rozwijając zakres obsługi przedsiębiorstw w przedmiocie gospodarki odpadami, rekultywacji technicznej opartej na innowacyjnych technologiach oraz obsłudze i nadzorze przedsięwzięć inwestycyjnych.

W 2005 roku wprowadzono i rozszerzono prace nad organizacją laboratorium analiz środowiskowych na potrzeby wdrażania, planowania i sterowania innowacyjnymi procesami unieszkodliwiania odpadów.

W czerwcu 2007 r. wyodrębniono dwie gałęzie docelowe podmiotu: EKOWIZJER – odpowiedzialną za zagadnienia ochrony środowiska, laboratorium analiz środowiskowych, wdrażanie nowych technologii w zakresie unieszkodliwiania odpadów oraz GEOWIZJER – zajmująca się geologią, hydrogeologią, laboratorium geotechnicznym, rekultywacją techniczną oraz wykonawstwem i administracją instalacji unieszkodliwiania odpadów.

Na początku 2009 roku pracownia Przedsiębiorstwa Geologii i Ochrony Środowiska GEOWIZJER wraz z firmą EKOWIZJER Sp. z o.o. przeprowadziła się do własnego obiektu w Katowicach przy ul. Dobrego Urobku 9B. Obecnie po pracach projektowych nad rozbudową siedziby, spełniającą dalsze plany rozwoju firmy, zakończył się I etap realizacji przebudowy polegający na modernizacji fasady obiektu. Inwestycja ta docelowo w pełni zapewni naszej firmie solidne, profesjonalne i komfortowe zaplecze bazy biurowej, sprzętowej i laboratoryjnej, a także przyczyni się do podstawy realizacji dalszych planów rozwoju i wysokiej standaryzacji naszych usług.

Dokumentacja fotograficzna 2008-2011Siedziba 2008


Siedziba 2009


Siedziba 2010


Siedziba 2011