AKTUALNOŚCI
  • 2011-11-30
   Zakończenie I etapu rozbudowy
  • 2011-11-22
   Odbiór wiertnicy H25SG
  • 2010-04-28
   Zatwierdzenie projektu budowlanego siedziby firmy GEOWIZJER
  • 2009-08-26
   Pozyskanie środków pomocowych UE

SZUKAJ

2011-11-30 Zakończenie I etapu rozbudowy

Zakończyliśmy I etap realizacji przebudowy naszej firmy polegający w głównej mierze na zmianie wizualizacji frontu elewacji i ujednoliceniu bryły obiektu oraz zwiększeniu kubatury zaplecza gospodarczo-warsztatowego.

I etap rozbudowy siedziby geowizjer

2011-11-22 Odbiór wiertnicy H25SG

W ramach kierunkowego rozwoju firmy zakupiliśmy wielozadaniową wiertnicę samochodową przeznaczoną do prac w ciężkich i skomplikowanych warunkach terenowych (zakładka „sprzęt”). Zakup ten w znaczny sposób poszerza naszą ofertę prac wiertniczo-poszukiwawczych (zakładka „geologia”).

2010-04-28 Zatwierdzenie projektu budowlanego siedziby firmy GEOWIZJER

Uzyskaliśmy zatwierdzenie projektu budowlanego „rozbudowy, przebudowy i nadbudowy obiektów siedziby firmy GEOWIZJER dla lokalizacji przy ul. Dobrego Urobku 9B w Katowicach”. Obecnie jesteśmy w pierwszej fazie przedsięwzięcia dwuetapowego procesu realizacji zgodnej z zamierzeniami koncepcyjnymi (szkice w załączeniu) uzupełnienie i dopełnienie informacji w zakładce historia.

Siedziba Geowizjer Siedziba Geowizjer Siedziba Geowizjer

2009-08-26 Pozyskanie środków pomocowych UE

Pozyskanie środków pomocowych UE i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego p.n. „Uzyskanie przewagi konkurencyjnej firmy GEOWIZJER poprzez zakup wiertnicy do wierceń geologiczno-inżynierskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 1.2.1. Aktualnie projekt realizowany w oparciu o zabudowę na wielozadaniowym podwoziu specjalistycznym samochodu Unimog 2150L (szczegóły w zakładce sprzęt).