Pracownia Przedsiębiorstwa Geologii i Ochrony Środowiska GEOWIZJER wykonuje prace badawcze w przedmiocie geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geotechniki, a także wszelkich dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych, eksploatacyjnych przedsiębiorstw oraz spełniania wymogów prawno-administracyjnych wynikających z Prawa Ochrony Środowiska.

W zakresie geologii nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą geologiczną otworów wiertniczych – badawczych. Zapewniamy stały nadzór geologiczny nad wierconymi otworami, wykonanie niezbędnych badań terenowych i laboratoryjnych oraz sporządzenie dokumentacji wynikowej gruntów w oparciu o najnowocześniejsze techniki komputerowe. Przedsiębiorstwo GEOWIZJER dysponuje własnym sprzętem wiertniczym do głębokości 100 m ppt. Posiadamy stacjonarne i mobilne laboratorium geotechniczne i analiz fizyko-chemicznych.

W zakresie ochrony środowiska prowadzimy obsługę administracyjną przedsiębiorstw, wykonujemy prace studyjne i naukowo-badawcze w zakresie innowacyjnych technologii bioinżynierii środowiskowej, unieszkodliwiania odpadów oraz wibroakustyki. W procesie inwestycyjnym prowadzimy nadzór w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko, a także wykonujemy wszelkie opracowania i dokumentacje techniczne w dziedzinie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz w zakresie ochrony powietrza i uciążliwości akustycznej. Posiadamy własne zaplecze laboratoryjne części analiz fizyko-chemicznych związanych z monitoringiem środowiska oraz wdrażaniem własnych innowacyjnych technologii w dziedzinie unieszkodliwiania odpadów.

W zakresie rekultywacji wykonujemy oceny stopnia skażenia terenów inwestycyjnych wraz z analizą charakteru i rodzaju skażeń, opracowujemy dokumentacje w zakresie rekultywacji technicznej wraz z doborem i optymalizacją procesu unieszkodliwiania odpadów. Wdrażamy innowacyjne techniki bioinżynieryjne przy współpracy z placówkami naukowo-badawczymi. Planujemy organizację instalacji unieszkodliwiania i odzysku odpadów.

Prowadzimy działalność gospodarczą w dziedzinie wymagającej od nas posiadania nowoczesnego sprzętu technicznego oraz wykwalifikowanej załogi mogącej w pełni realizować postawione przed nami zadania. Od samego początku naszego istnienia bierzemy czynny udział przy projektowaniu wielu poważnych inwestycji prowadzonych przez Inwestorów krajowych i zagranicznych. Ideą działania firmy GEOWIZJER jest w pełni profesjonalne i odpowiedzialne podejście do podjętych zobowiązań. Celem, z kolei, jest zdobycie dobrej pozycji na rynku, której wyznacznikiem będzie uznanie i satysfakcja klientów.

Działamy na terenie całego kraju. Gwarantujemy wysoką jakość naszych opracowań i usług. Zapewniamy krótkie terminy realizacji.

Dotacja z Unii Europejskiej Regionalny program operacyjny